نمونه چاپ پرچم برند های معروف

جزئیات پروژه

یکی از مشتریان ما تصمیم گرفت برای بیزینس خود برندهای معروف ایران را روی پرچم های لیرزی چاپ کند

  • کارفرما : شخصی
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری ریشه دار
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 25 عدد
  • مورد استفاده :کسب و کار
چاپ پرچم
چاپ پرچم
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم آتن
نمونه چاپ پرچم آوا گستر