نمونه چاپ پدموس گرافیکی

جزئیات پروژه

حتی میتوانید عکس خود را روی پدموس چاپ کنید. این مشتری گرافیست ما به زیبایی هر چه تمام‌تر عکس خود را طراحی کرده و ما برای او روی پد موس چاپ کرده ایم

کارفرما : شخصی
نوع پدموس:  مستطیلی
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 3 عدد
مورد استفاده : کسب وکار

چاپ پدموس
چاپ پدموس
نمونه چاپ پدموس هواپیما
نمونه چاپ پدموس معماری