نمونه چاپ پدموس لوازم آرایشی گینو

جزئیات پروژه

شرکت لوازام آرایشی گینو لوگوی خود را روی این پد موس دایره ای زیبا چاپ کرده است

کارفرما : شرکت لوازام آرایشی گینو
نوع پدموس:  دایره ای
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 8 عدد
مورد استفاده : تبلیغات

چاپ پدموس
نمونه چاپ پدموس جاب با ما
نمونه چاپ پدموس هواپیما