نمونه چاپ پدموس لاستیکی راستین طب شایگان

جزئیات پروژه

راستین طب شایگان شرکتی فعال در زمینه غذاهای حیوانات خانگی است. شرکت شابلون تعداد 10 عدد پد موس لاستیکی برای این شرکت چاپ کرد.

کارفرما :  راستین طب شایگان
نوع پدموس: مستطیل
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 10 عدد
مورد استفاده : هدیه تبلیغاتی

چاپ پدموس
چاپ پدموس
پروژه چاپ پرچم تشریفات لیزری ریشه دار دارالوکاله دکتر عباسی
چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی فانتزی برای مهدکودک