نمونه چاپ پدموس فروشگاه شهر خرید

جزئیات پروژه

فروشگاه  شهر خرید به منظور استفاده پرسنل فروش خود این پد موس ها را با لوگوی شهر خرید سفارش داد

کارفرما : فروشگاه  شهر خرید
نوع پدموس:  مستطیلی
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 15 عدد
مورد استفاده : استفاده پرسنل

چاپ پدموس
نمونه چاپ پدموس دزد دریایی
نمونه چاپ پدموس شرکت رادمان