نمونه چاپ پدموس باشگاه ورزشی دومان جیم

جزئیات پروژه

دومان جیم یک باشگاه ورزشی در تهران است که این پد موس های زیبا را  سفارش داده است

کارفرما : باشگاه ورزشی دومان جیم
نوع پدموس:  مستطیلی
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 20 عدد
مورد استفاده : محل کار

چاپ پدموس
نمونه چاپ پدموس اسلحه
نمونه چاپ پدموس دزد دریایی