نمونه چاپ پدموس دزد دریایی

جزئیات پروژه

تنوع رنگی در طرح چاپ یک پدموس را بسیار زیبا می‌کند. این پد موس زیبا که مشاهده میکنید طرح دزدان دیاری است که رنگ های جذاب آن زیبایی اش را دو چندان کرده است

کارفرما : شخصی
نوع پدموس:  مستطیلی
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 15 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ پدموس
نمونه چاپ پدموس باشگاه ورزشی دومان جیم
نمونه چاپ پدموس فروشگاه شهر خرید