نمونه چاپ پدموس اسلحه

جزئیات پروژه

هر طرح و نقشی قابلیت چاپ روی این پدموس ها را دارد. مشتری خوب ما سفارش اطرح اسلحه روی پد موس مستطیلی را به ما داده است

کارفرما : شخصی
نوع پدموس:  مستطیلی
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 4 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ پدموس
نمونه چاپ پدموس امپریال سولار
نمونه چاپ پدموس باشگاه ورزشی دومان جیم