نمونه چاپ پازل نقاشی

جزئیات پروژه

چاپ نقاشی روی پازل بسیار زیبا و جذاب است. ایم موسسه تصمیم گرفته است که این نقاشی های زیبا را روی پازل ها چاپ کند

کارفرما : موسسه هنری
نوع پازل:  120 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 15 عدد
مورد استفاده : بازی و آموزش

چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ پازل تولد صورتی
نمونه چاپ پازل برنامه رنگین کمان