نمونه چاپ پازل غدیر خم

جزئیات پروژه

چاپ نقاشی روی پازل بسیار زیبا و خاص میشود. در این سفارش نقاشی زیبای غدیر خم روی پازل 120 تیکه چاپ شده است.

کارفرما : شحصی
نوع پازل:  120 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 3 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ پازل آموزش قرآن
نمونه چاپ پازل امام علی