نمونه چاپ پازل شرکت مسکن تهران

جزئیات پروژه

شرکت های معتبر برای تبلیغ  کسب و کار خود لوگوهای خود را روی پازل را چاپ میکنند و به مشتریان خود هدیه می کنند.

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
نوع پازل:  40 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 35 عدد
مورد استفاده : تبلیغات

چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ پازل امامان معصوم
نمونه چاپ پازل منظره