نمونه چاپ پازل جنین

جزئیات پروژه

این طرح خاص روی پازل 120 تیکه به شیوه سابلیمیشن چاپ شده است.

کارفرما : شخصی
نوع پازل: قلبی
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 3 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ پازل
چاپ طرح روی بادی نوزاد 1 سالگی
پروژه چاپ ظروف پذیرایی شرکت صنعتی اشتهارد

دلیل بازگشت وجه