نمونه چاپ پازل جنین

جزئیات پروژه

این طرح خاص روی پازل 120 تیکه به شیوه سابلیمیشن چاپ شده است. نه تنها طرح بلکه عکس های شما هم روی این پازل ها قابل چاپ است.

کارفرما : شخصی
نوع پازل: 120 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 3 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ پازل
چاپ طرح روی بادی نوزاد 1 سالگی
پروژه چاپ ظروف پذیرایی شرکت صنعتی اشتهارد