نمونه چاپ پازل تولد صورتی

جزئیات پروژه

چاپ تصویر روی پازل به مناسب تولد میتوانید یک بازی و سرگرمی مناسب باشد

کارفرما : شخصی
نوع پازل:  40 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 2 عدد
مورد استفاده : هدیه تولد

چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ پازل منظره
نمونه چاپ پازل نقاشی