نمونه چاپ پازل برنامه رنگین کمان

جزئیات پروژه

این پازل ها به سفارش برنامه کودک رنگین کمان که از شبکه تهران پخش میشود چاپ شده است تا به رسم یادبود به مهمانان برنامه هدیه شود

کارفرما : برنامه کودک رنگین کمان
نوع پازل:  120 تیکه
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پازل : مقوا
تعداد : 30 عدد
مورد استفاده : هدیه یادبود

چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ پازل نقاشی
نمونه چاپ روی پازل کارتون نمو