نمونه چاپ پازل امام علی

جزئیات پروژه

چاپ پازل یکی از راه های تبلیغات امور مذهبی است. هیئت باقرالعلوم این پازل زیبا را سفارش داده است

کارفرما : هیئت باقرالعلوم
نوع پازل:  40 تیکه
نوع چاپ : دیجیتال
جنس پازل : مقوا
تعداد : 6 عدد
مورد استفاده : تبلیغات مذهبی

چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ پازل غدیر خم
نمونه چاپ پازل ماه رمضان