نمونه چاپ پازل امامان معصوم

جزئیات پروژه

چاپ نقاشی و تصاویر امامان و معصومین روی پازل که به سفارش یک موسسه مذهبی انجام شده است

کارفرما : موسسه مذهبی
نوع پازل:  40 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 10 عدد
مورد استفاده : هدیه و بازی و سرگرمی

چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ پازل ماه رمضان
نمونه چاپ پازل شرکت مسکن تهران