نمونه چاپ پارچه خط نقاشی نستعلیق

جزئیات پروژه

چاپ روی پارچه به منظوهای استفاده های مختلفی به عنوان مثال برالباس، شال، کوسن و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که تصویر مشخص است خط نستعلیق زیبایی روی این پارچه چاپ شده است

  • کارفرما : شخصی
  • نوع شال : ساتن
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • ابعاد چاپ : 30×20 سانتیمتر
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : شخصی
چاپ پارچه
نمونه چاپ عکس روی بشقاب تزیینی
چاپ شال تبلیغاتی شرکت بلد شو