نمونه چاپ هودی unity

جزئیات پروژه

unity یک شرکت  ساخت موتور بازی کامپیوتری است که روی این هودی های مشکی نخی چاپ شده است

کارفرما :  فروشگاه کامپیوتر
نوع هودی: مشکل کلاه دار
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس هودی : نخی
تعداد : 5 عدد
مورد استفاده : تبلیغات

چاپ هودی
نمونه چاپ هودی بازی رایانه ای
نمونه چاپ هودی سریال teen wolf