نمونه چاپ هودی طوسی زرین ابزار

جزئیات پروژه

شرکت نوین ابزار یکی از مشتری های همیشگی ما است. این شرکت در گذشته سفارش چاپ ظرف، لیوان، تیشرت و پازل داده بود. اما اینبار سفارش چاپ هودی داده است. هودی های ملانژ بسیار مناسب برای فصل سرما است. چاپ روی این هودی ها کاملا به تار و پود پارچه نفوذ میکند.

کارفرما : نوین ابزار
نوع هودی:  ملانژ
نوع چاپ :  سابلیمیشن
جنس هودی :  نخی
تعداد : 2 عدد
مورد استفاده : کارمندان شرکت

چاپ هودی
چاپ هودی
چاپ هودی
چاپ لباسکار طوسی گروه معماری خانه های سبک
نمونه چاپ پرچم گروه مهندسی شایگان