نمونه چاپ هودی سالوادور دالی

جزئیات پروژه

یکی از مشتری های علاقه مند به هنر عکس نقاشی سالوادر دالی نقش اسپانیایی را روی تیشرت چاپ کرده است

کارفرما :  شخصی
نوع هودی: کلاه دار
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس هودی : ملانژ
تعداد : 4 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ هودی
نمونه چاپ سویشرت براداران جوناس
نمونه چاپ سویشرت گوتیک