نمونه چاپ ماگ دانشگاه تهران

جزئیات پروژه

دانشگاه تهران برای هشتاد و دومین سالگرد دانشکده فنی اقدام به سفارش چاپ این تصویر روی لیوان های ساده سفید سرامیکی کرد.

  • کارفرما : دانشگاه تهران
  • نوع لیوان : سفید ساده
  • نوع چاپ : تمپلات
  • ابعاد چاپ : 15×8 سانتیمتر
  • تعداد : 150 عدد
  • مورد استفاده : همایش
چاپ ماگ
چاپ ماگ
چاپ ماگ
چاپ ماگ
نمونه چاپ لیوان شرکت ارتباطات جنوب
نمونه چاپ لیوان بانک رفاه