نمونه چاپ لیوان شرکت ارتباطات جنوب

جزئیات پروژه

چاپ لوگو روی ماگ سفید ساده به تعداد 120 عدد برای شرکت ارتباطات جنوب.

  • کارفرما : شرکت ارتباطات جنوب
  • نوع لیوان : سفید ساده
  • نوع چاپ : تمپلات
  • ابعاد چاپ : 15×8 سانتیمتر
  • تعداد : 120 عدد
  • مورد استفاده : هدیه به کارمندان
چاپ لیوان
چاپ لیوان
چاپ لیوان
چاپ لیوان
نمونه چاپ ماگ سان اورنگ
نمونه چاپ ماگ دانشگاه تهران