نمونه چاپ لیوان جادویی فوتبال تراپی

جزئیات پروژه

فوتبال تراپی یک صفحه ایستاگرامی است.که هر هفته یک ایجنت از لندن با ژورنالیستی که مجری پادکست است درباره حواشی لیگ انگلستان با هم صحبت می‌کنند. این صفحه اینستاگرامی تعداد دو عدد ماگ جادویی دسته و داخل قرمز با لوگوی خود که توچ فوتبال است سفارش داده. این لیوان جادویی در حالت عادی مشکی است و زمانی آب جوش در آن ریخته میشود طرح آن مشخص میشود.

  • کارفرما : فوتبال تراپی
  • نوع لیوان : حرارتی دسته و داخل قرمز
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×6 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : ضبط برنامه
چاپ لیوان جادویی
چاپ روی ماگ دسته زرد دوستان همیشگی
چاپ روی ماگ دسته صورتی روز دختر