نمونه چاپ لیوان بیمه ایران

جزئیات پروژه

این لیوان ها به سفارش بیمه ایران چاپ شده تا برای سال نو به کارمندان خود هدیه دهد.

  • کارفرما : بیمه ایران
  • نوع لیوان : سفید ساده
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 15×8 سانتیمتر
  • تعداد : 30 عدد
  • مورد استفاده : هدیه عید
چاپ لیوان
چاپ لیوان
نمونه چاپ ماگ شرکت رایان مهر
نمونه چاپ ماگ شرکت نستک