نمونه چاپ لباس نوزاد

جزئیات پروژه

از آنجا که توانائی شابلون در چاپ انواع لباس بدون محدودیت خاصی می باشد لذا مشتریان سفارشات متنوعی را به این شرکت می سپارند. نمونه هائی که مشاهده می نمائید مربوط به لباس نوزاد می باشد. برای تولد یک سالگی می باشد

کارفرما: شخصی
نوع لباس: نخی
نوع چاپ: دیجیتال
تعداد: 30 عدد
مورد استفاده: تولد

نمونه چاپ بادی نوزاد
نمونه چاپ بادی نوزاد
نمونه چاپ حروف روی تیشرت تبلیغاتی
نمونه ظروف پذیرائی شرکت های هواپیمائی