نمونه چاپ فنجان کواترو شرکت ارسی درب

جزئیات پروژه

شرکت ارسی درب، 1 دست 6 تایی فنجان قهوه خوری با قاشق و نعلبکی با لوگوی خود سفارش داد. چاپ روی فنجان کوارترو انتخابی مناسب برای دیزاین محیط کاری است.

  • کارفرما : شرکت ارسی درب
  • نوع فنجان : کواترو
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 3×4 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : محل کار
چاپ فنجان
چاپ فنجان
پروژه چاپ فنجان کواترو ترشین پخش راستین
چاپ پرچم رومیزی تبلیغاتی کشور ترکیه