نمونه چاپ فنجان قهوه خوری آراکتا هتل

جزئیات پروژه

یکی از ملزومات کافه ها، هتل ها، و متل ها استفاده از فنجان است. چقدر کار حرفه ای زیبایی است که لوگوهای هر برندی روی فنجان چاپ شود. این فنحان و نعلبکی و قاشق که در تصویر مشاهده میکنید به سفارش آرکتا هتل انجام شده است.

  • کارفرما : آراکتا هتل
  • نوع فنجان : کواترو
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 5×5 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : ست اداری
چاپ فنجان
چاپ پد موس تبلیغاتی مشکی مرسا طب
گلدوزی کلاه تبلیغاتی بیمه مرکزی