نمونه چاپ فنجان شرکت افرا صنعت

جزئیات پروژه

این فنجان های کواترو زیبا به سفارش شرکت به تعداد 1 دست کامل 6 تایی همراه با نعلبکی  و قاشق چاپ شد

  • کارفرما : افرا صنعت
  • نوع فنجان : کواترو
  • نوع چاپ : تمپلات
  • ابعاد چاپ : 3×4 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : کسب وکار
چاپ فنجان
نمونه چاپ روی فنجان طرح کاشیکاری
پروژه چاپ تیشرت نقاشی خط