نمونه چاپ ظروف هتلی پذیرائی شرکت سبزینه

جزئیات پروژه

بسیاری از شرکت های معتبر برای اینکه در محیط کار حرفه ای تر دیده شوند چاپ لوگوی اختصاصی خود روی ست ظروف هتلی و پذیرایی سفارش می‌دهند. شرکت سبزینه 20 دست از این ظروف را سفارش داد

کارفرما: شرکت سبزینه
نوع ظروف: تقدیس
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 20 دست
مورد استفاده: شرکت

چاپ ظروف
نمونه چاپ شال مشکی رضا یزدانی
نمونه چاپ روی زیرلیوانی کافه گریل