نمونه چاپ شال شرکت فیلجون

جزئیات پروژه

چاپ روی شال یک ایده مناسب برای لباسفرم متحدالشکل برای کارکنان یک مجموعه است. این چاپ زیبا روی شال سفید به سفارش شرکت فیلجون انجام شده است

  • کارفرما : فیلجون
  • نوع شال : سفید ساده
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 30×20 سانتیمتر
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : نمایشگاه
چاپ شال
نمونه چاپ روی شال شرکت لوله آنلاین
پروژه چاپ فنجان شرکت آورین