نمونه چاپ شال سفید با طرح سیب

جزئیات پروژه

شال سفید در عین حال که میتواند شالی تبلیغاتی و مناسب برای چاپ لوگو باشد، قابلیت هر نوع رنگی طرحی را دارد.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع شال : سفید
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • ابعاد چاپ : 30×20 سانتیمتر
  • تعداد : 5 عدد
  • مورد استفاده : شخصی
چاپ شال
پروژه چاپ روی پارچه ساتن شرکت اکسینرژی پاریس
نمونه چاپ بشقاب تزیینی و مذهبی یا امام زمان