نمونه چاپ زیرلیوانی کافه دوکاتی

جزئیات پروژه

این زیر لیوانی های بامزه و خوشگل برای بچه های خوب و نازنین چاپ شده است.

کارفرما: شخصی
نوع زیر لیوانی: دایره
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 6 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ زیرلیوانی
چاپ زیرلیوانی
نمونه چاپ روی تخته شاسی برنامه کودک رنگین کمان
چاپ زیر لیوانی تبلیغاتی دایره ای برای کودکان