نمونه چاپ زیرلیوانی فروشگاه کامپیوتر

جزئیات پروژه

این زیرلیوانی های مربع با طرح برد برای فروشگاه کامپیوتر چاپ شده لست

کارفرما: فروشگاه کامپیوتر
نوع زیر لیوانی: مستطیل
نوع چاپ : دیجیتال
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 25 عدد
مورد استفاده : فروشگاه

چاپ زیرلیوانی
نمونه ظروف پذیرائی شرکت های هواپیمائی
نمونه چاپ زیرلیوانی انیمیشن paw