نمونه چاپ زیرلیوانی فانتزی متنوع

جزئیات پروژه

زیر لیوانی های که در تصویر مشاهده میکنید روی هر دو نوع از زیر لیوانی های دایره ای و مربع چاپ شده است.

کارفرما: شخصی
نوع زیر لیوانی: دایره و مستطیل
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 3 عدد
مورد استفاده : کودکان مهد

چاپ زیرلیوانی
نمونه چاپ روی زیرلیوانی کافه گریل
نمونه چاپ لیوان حرارتی طرح آتش نشانی