نمونه چاپ روی پرچم رومیزی ره آورد

جزئیات پروژه

بسیاری از ارگان های آموزشی برای اینکه در محیط کار حرفه ای تر دیده شوند از پرچم های رومیزی استفاده میکنند. ره آورد یک موسسه آموزشی در زمینه زبان انگلیسی است که سفارش چاپ پرچم ریشه قرمز را داده است. این موسسه در کنار این پرچم رومیزی سفارش چاپ لوگوی خود روی لیوان تمام رنگی را داده است.

  • کارفرما : ره آورد
  • نوع پرچم : ریشه دار رومیزی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : تبلیغات محیطی
چاپ پرچم ریشه دار
نمونه چاپ روی تیشرت آستین بلند عقاب
چاپ روی تیشرت دکلته زنانه دانشگاه شریف