نمونه چاپ روی پدموس ظریف بار

جزئیات پروژه

چاپ لوگوی و اطلاعات شرکت حمل و نقل ظریف بار روی پد موس مستطیلی برای هدیه تبلیغاتی این شرکت به مشتریان خود.

کارفرما : ظریف بار
نوع پدموس: مستطیل
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 2 عدد
مورد استفاده : هدیه

چاپ پدموس
پروژه چاپ پدموس برنامه رنگین کمان
نمونه چاپ پیراهن مسکن هخامنش