نمونه چاپ روی پازل کارتون نمو

جزئیات پروژه

این عکس فرزند خانواده برای تولدش روی پازل چرمی چاپ شده. در پس مینه پازل عکسی از کارتون نمو را مشاهده میکنید

  • کارفرما : شخصی
  • نوع پازل:  چرمی
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • جنس پازل : چرم
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : هدیه تولد
چاپ پازل
چاپ پازل
نمونه چاپ پازل برنامه رنگین کمان
نمونه چاپ روی پازل سیلک سیتی