نمونه چاپ روی ظروف پذیرائی هلدینگ MFG

جزئیات پروژه

یکی از هلدینگ های معتبر به نام MFG اقدام به چاپ روی این ظروف هتلی زیبا کرده است

کارفرما: هلدینگ MFG
نوع ظروف: تقدیس
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 100 عدد
مورد استفاده: محیط شرکت

چاپ ظروف
چاپ شال تبلیغاتی استارت آپ برگ
پروژه چاپ زیرلیوانی فروشگاه خاطره