نمونه چاپ روی شال سفید کادرو

جزئیات پروژه

بسیاری از شرکت ها برای پرسنل خانم خود معمولا از چاپ لوگو روی شال سفید استفاده می‌کنند. شرکت کادرو برای پرسنل خانم خود 5 عدد شال سفید چاپ کرد.

  • کارفرما : شرکت کادرو
  • نوع شال : سفید
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 10×20 سانتیمتر
  • تعداد : 5 عدد
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ شال
پروژه چاپ فنجان و نعلبکی شرکت voip.kz
پروژه چاپ لباس کار شرکت لوبراک