نمونه چاپ روی تخته شاسی برنامه کودک رنگین کمان

جزئیات پروژه

تعداد 10 عدد تخته شاسی برای برنامه کودک رنگین کمان چاپ شد. این تخته شاسی ها به عنوان یادبود به شرکت کننده ها اهدا شد.

کارفرما: برنامه کودک رنگین کمان
نوع زیر تخته شاسی: ساده
نوع چاپ : دیجیتال
جنس تخته شاسی : ام دی اف
تعداد : 10 عدد
مورد استفاده : هدیه یادبود

چاپ تخته شاسی
چاپ تخته شاسی
چاپ لباس کار تبلیغاتی شرکت چسب woke
نمونه چاپ زیرلیوانی کافه دوکاتی