نمونه چاپ روی بشقاب تخت جمشید

جزئیات پروژه

تخت جمشید اوج شکوفایی هنر و معماری ایران دوران باستان است. طرح تخت جمشید یکی از طرح های مناسبی است که روی بسیاری از محصولات مانند این بشقاب چاپ می‌شود.

چاپ بشقاب
پروژه چاپ کلاه سفید NIMOG
پروژه چاپ روپوش صنایع غذایی 121