نمونه چاپ تیشرت یونیسف

جزئیات پروژه

این تیشرت ها برای فعالین صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در ایران و برای فعالیت های خیرخواهانه چاپ شده است.

  • کارفرما : فعالین صندوق کودکان ملل متحد
  • نوع تیشرت : نخ پنبه
  • نوع چاپ : مدیا
  • ابعاد چاپ : 20×30 سانتیمتر
  • تعداد : 45 عدد
  • مورد استفاده : برای مراسم یونیسف
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
نمونه چاپ تیشرت عاشقان عکاسی
نمونه چاپ تیشرت نوتلا