نمونه چاپ تیشرت پیتزا میشم

جزئیات پروژه

این تیشرت پنبه ای با چاپ مدیا تک رنگ انجام شده است.جمله ای که روی این تیشرت نوشته شده است بسیار جالب است” من با آموزش بنده کسی نمیشم اما پیتزا نمیشم”

  • کارفرما : شخصی
  • نوع تیشرت : پنبه ای
  • نوع چاپ : مدیا
  • ابعاد چاپ : 40×30سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : شخصی
چاپ تیشرت
نمونه چاپ فنجان و نعلبکی هتلی شرکت رنزو
چاپ لیوان دسته رنگی رضا یزدانی