نمونه چاپ تیشرت نوتلا

جزئیات پروژه

این تیشرت ها به سفارش یکی از نوتلا بارهای مطرح تهران برای ساماندهی به پرسنل چاپ شده است

  • کارفرما : کافه نوتلا بار
  • نوع تیشرت : اسپان
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 20×30 سانتیمتر
  • تعداد : 50 عدد
  • مورد استفاده : پرسنل کافه
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
چاپ تیشرت
نمونه چاپ تیشرت یونیسف
نمونه چاپ تیشرت باشگاه آرارات