نمونه چاپ تیشرت اسپان the big slug club

جزئیات پروژه

یکی از مشتری های ما خیلی ساده و خلاقانه پشت تیشرت اسپان the big slug club را چاپ کرده است

  • کارفرما : شخصی
  • نوع تیشرت : اسپان
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 10×30سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : شخصی
چاپ تیشرت
پروژه چاپ روپوش صنایع غذایی 121
نمونه چاپ ماگ جادویی 31 سال