نمونه چاپ بشقاب تزیینی و مذهبی یا امام زمان

جزئیات پروژه

طرح های مذهبی یکی از پرطرفدارترین طرح ها در چاپ های تبلیغاتی بخصوص در چاپ روی بشقاب است. هانطور که در تصویر مشخص است روی این بشقاب طرح یا امام زمان چاپ شده است.

چاپ بشقاب
نمونه چاپ شال سفید با طرح سیب
چاپ پیش بند تبلیغاتی چای تیرکس