نمونه چاپ بشقاب با تصویر و عکس افراد

جزئیات پروژه

چاپ عکس عزیزانتان روی بشقاب می تواند یک هدیه مناسب و عالی برای مناسبت های مختلف باشد. چاپ هر طرح و نوشته ای روی این بشقاب ها امکان پذیر است.

چاپ بشقاب
چاپ کلاه تبلیغاتی شرکت زر ماکارون
نمونه چاپ روپوش آرایشگاه لی لی