نمونه چاپ بادی نوزاد با اسم سحاب

جزئیات پروژه

این بادی خوشگل و ناز برای نی نی کوچولو و بامزه به نلم سحاب چاپ شده است.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع تیشرت : پنبه ای
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • ابعاد چاپ : 10×30سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : شخصی
چاپ بادی
پروژه چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی اسنپ
چاپ ظروف تبلیغاتی شرکت ایرانیان