نمونه بشقاب های چاپ شده با آثار پیکاسو

جزئیات پروژه

پبکاسو یکی برجسته ترین هندمندان تاریخ هنر است که سبک او تاثیر شگرف و انقلابی در سبک نقاشی عصر جدید می باشد. نوع نگاه متفاوت وی به رسم خطوط در نقاشی و پایه گذاری سبکی به نام کوبسیم او را شهره ی زمان نمود. شابلون نیز بخشی از آثار این هنرمند نامی را روی بشقاب چاپ نموده است. هنرمندان و هنردوستان بسیاری از این تابلو بشقاب ها استقبال نموده و نسبت به تهیه ی آن اقدام نموده اند.

نمونه تابلو کاشی پازلی نبرد شیر و گاو
نمونه بشقاب های چاپ شده با آثار Leonid Afremov