نمونه چاپ شال نقاشی پروانه

جزئیات پروژه

این نقاشی زیبا از پروانه اثر یکی از مشتریان کوچولوی ما است که این نقاشی زیبا را روی شال چاپ کردیم

  • کارفرما : شخصی
  • نوع شال : سفید
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 30*×17 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : شخصی
چاپ شال
چاپ روی ماگ بازی های کامپیوتری
چاپ پرچم تبلیغاتی L شرکت لوله آنلاین